Öka dina betyg online

Vi gör din klinik mer attraktiv på Trustpilot och Facebook.

Mät patientnöjdhet på din klinik

Du får månadsrapporter med statistik över dina patienters nöjdhet, personalstatistik etc.

 

Få de positiva recensionerna direkt på din webbplats

Vi ser till att de positiva patientsvaren från nöjdhetsanalysen publiceras på din webbplats.

 

Från negativ patient till positiv ambassadör

Upptäck och förvandla missnöjda patienter till glada ambassadörer genom Dental Medias automatiserade nöjdhetsanalys.

Hur Trustbuilder fungerar

Automatisk leverans
Dental Medias system skickar automatiskt ett SMS eller ett e-postmeddelande med nöjdhetsundersökningen till patienten efter konsultationen.

Patienten svarar på nöjdhetsundersökningen
Patienten svarar på tre snabba frågor om sin upplevelse på kliniken.

Nöjd
Om patienten är nöjd och nöjd har han eller hon möjlighet att ge kliniken en bedömning på Google, Trustpilot eller Facebook.

Missnöjd
Om patienten är missnöjd har du möjlighet att ringa patienten och följa upp den erfarenhet han eller hon har haft på kliniken.

Positiva ambassadörer
I båda fallen får du glada och nöjda patienter som, genom att dela sina erfarenheter med dig digitalt, fungerar som positiva ambassadörer för din klinik. Luta dig tillbaka och se de positiva recensionerna ticka in på dina sociala kanaler. Ge dina patienter möjlighet att berätta för andra om deras erfarenheter på din klinik.

Skapa positiva ambassadörer för din klinik

Med Dental Media Trustbuilder får du ett värdefullt verktyg för att göra dina patienter positiva ambassadörer för din klinik. Vi hänvisar dina patienter direkt till din sida på Trustpilot, Facebook eller Google, där de kan betygsätta sina erfarenheter på kliniken. När dina patienter har varit i behandling får de automatiskt ett SMS eller ett e-postmeddelande med en länk till en nöjdhetsundersökning där de kan bedöma sin upplevelse av konsultationen. Detta ger dig möjlighet att få konstruktiv feedback och inblick i om dina patienter är positiva ambassadörer för kliniken.

Förvandla de negativa patientupplevelserna till positiva

Med Trustbuilder får du en unik möjlighet att förvandla de negativa patientupplevelserna till positiva. Om en patient har haft en dålig upplevelse på kliniken erbjuds han eller hon att bli uppringd så att den dåliga upplevelsen kan korrigeras. På detta sätt kan du förvandla de negativa upplevelserna till positiva och på det sättet hjälpa till att skapa positiva ambassadörer för din klinik. Trustbuilder kan också användas internt på kliniken för att mäta medarbetarnas nöjdhet.

Implementering och drift

Vi hjälper dig att utforma dina nöjdhetsanalyser så att du får exakt den kunskap du behöver. Vi ser till att systemet implementeras på kliniken. Du får en användarinloggning för Dental Media-systemet, så du kan alltid logga in och följa med.

Låt dina patienter dela sina positiva erfarenheter med varandra

… Och skapa ett gott rykte för kliniken med Trustbuilder

Vi kommer att hålla dig uppdaterad

Varje månad skickar vi dig en detaljerad rapport om hur din klinik presterar i patientnöjdhet och på Google, Trustpilot eller Facebook, så att du alltid har en översikt.

Personlig vägledning

Vi är alltid redo att hjälpa dig så snart som möjligt om du behöver vägledning eller support.

Låt oss göra det vi är bra på!

Så du kan göra vad du är bra på!