GJØR DET LETTERE Å VÆRE TANNLEGE

Vi er din digitale partner. Hvis du har bruk for nye pasienter til klinikken din, å inspirere pasientene på venteværelset og informere dem om akkurat deres behandlingsmuligheter, eller du er interessert i å måle pasientenes tilfredshet og samtidig få positive anmeldelser på nett – så hjelper vi deg med akkurat det du har bruk for.

TANKENE BAK DENTAL MEDIA

Dental Media oppstod ut ifra en idé om å kunne skape verdi for både behandlere og pasienter innenfor tannlegebransjen. Vi er i konstant utvikling og er løpende i dialog med behandlere, pasienter, journalleverandører og IT-utviklere for hele tiden å kunne forbedre produktet vårt. Det er en av våre fremste oppgaver å være lydhøre overfor kundenes tilbakemeldinger, ønsker og behov for å kunne skape mest mulig verdi for deg og dine pasienter.

DIN DIGITALE SAMARBEIDSPARTNER

Vi har et mål om å bli din digitale samarbeidspartner på alle områder. Vi har satt sammen et system som gjør det svært fleksibelt å velge de forskjellige løsningene våre alt etter behov. De forskjellige modulene våre er bygget for å supplere hverandre på best mulig måte, men de kan også brukes uavhengig av hverandre.