BOOST

Risikofri og effektiv markedsføring med pasientgaranti – no cure no pay. Boost din klinikk og få det antall pasienter du mangler. Vår landsdekkende og lokale kampanjer på de sosiale medier aktiverer den store andelen av befolkningen (ca. 40%), som ikke har vært til tannlegen lenge. Hoveddelen av pasientene er behandlingskrevende og vi garanterer; at du får dine marketingkroner minst tre ganger tilbake.

CARE

En succesfuld behandling bygger på en grundig anamnese og etableringen af et godt behandler-patient forhold. Dental Medias CARE-modul sikrer, at anamnesen opdateres automatisk og skaber derudover fundament for en god dialog med patienten med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Dette gøres via et spørgeskema, der udsendes elektronisk til patienten forud for konsultationen.

KLINIKTV

Gi informasjon og underholdning til pasientene i venteværelset og i tannlegestolen. Gi dine pasienter et professjonelt inntrykk av din klinikk. Skap underholdning og avledning i tannlegestolen – og få et mere rolig behandlingsmiljø. Dette gjøres enkelt og effektivt ved hjelp av Dental Medias KlinikkTV, hvor målrettet informasjon henvendes direkte til pasientene.

TRUSTBUILDER

Glade og tilfredse pasienter er de beste ambassadører for din klinikk og skaper et godt grunnlag for å tiltrekke nye pasienter. Dessuten kan dårlige anmeldelser, skremme potensielle kunder vekk. Trustbuilder lytter til dine pasienter og sørger for å få konstruktiv feedback på deres tannlegeopplevelser. Glade pasienter oppfordres til å anmelde deg online – og negative pasienter vendes til positive, og forebygger derfor at du får dårlige anmeldelser online.